کادوس گسکره

نگاهی به تالش و روستای گسکره

نگاهی به تالش و روستای گسکره

سلام فعلا به سایت قبلی من مراجعه فرمایید.
www.cados.ir
طوفان میرزایی گسکرئی

همراهان گرامی در این قسمت از سایت این امکان برای شما وجود دارد که با کلیک بر روی هر حرف می توانید نام شهداء آن حرف (شامل اطلاعات شهدا) را مشاهده نمایید.


                    

                 

               

                 

منبع: سایت شهدا نیوز فومن (400 شهید)
طوفان میرزایی گسکرئی
طوفان میرزایی گسکرئی


خدایا! ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هرچه هست تویی. ما اگر چنانچه خلاف می‌کنیم نادانیم، تو بر ما ببخش.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

این یک عبرت عجیب در تاریخ است (کربلا) . آن‌جا که بزرگان میترسند، آن‌جا که دشمن چهره بسیار خشنى را از خود نشان می‌دهد، آن‌جا که همه احساس می‌کنند اگر وارد میدان شوند میدان غریبانه‌‌اى آنها را در خود خواهد گرفت؛ آن‌جاست که جوهرها و باطن افراد شناخته میشود.رهبر انقلاب اسلامی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
طوفان میرزایی گسکرئی
کادوس گسکره
کادوس گسکره
طوفان میرزایی گسکرئی